Protekle dvije sedmice smo imali prigodu da čujemo i pročitamo razne pohvale ali i kritike našeg prijedloga. Kako samo navodili od samog početka, otvoreni smo za sve konstruktivne kritike  i alternativne prijedloge koji imaju argumentirano uporište. Nažalost većina kritika su bez uporišta  i nastale su kao proizvod ishitrenog zaključivanja bez čitanja našeg prijedloga. Kako nas dalje  nitko ne bi pogrešno shvatio ili pogrešno interpretirao naš prijedlog, odlučili smo se da izdvojimo  i pojasnimo najvažnije izmjene koje donosi naš Ustav.  

U našem prijedlogu Ustava, predlažemo pet glavnih promjena: 

  1. Princip konstitutivnosti zamjenjuje se principom pluralnosti. To smo postigli  osiguravanjem pluralističkog pristupa predstavljanju dominantnih narodnih skupina uz  njihovo balansiranje s nacionalnim manjinama i grupama ljudi koji ne pripadaju nužno niti  jednoj od navedenih skupina odnosno pripadaju skupini „drugačije oprijedjeljeni“. 
  2. U našem prijedlogu Ustava postoji samo jedan Dom naroda, odnosno Gornji dom PS BiH.  U njemu ne postoje klubovi naroda kao takvi, niti princip entitetskog glasanja. Također,  proširili smo opseg „vitalnog nacionalnog interesa“ preimenovavši ga u „vitalni narodni  interes“, tako obuhvaćajući sve grupne identitete u BiH. Istovremeno smo isti mehanizam  jasno definirali i ograničili te postavili procedure uz pomoć kojih isti može postati jamac  ravnomjernijeg i pravničnijeg, i demokratskijeg razvoja BiH.  
  3. Federalna država u pravom smislu te riječi. Imamo tri federalne jedinice, FBiH, RS i Okrug  Brčko, koje imaju svoje jednodomne parlamente. U federalnim jedinicama nema Domova  naroda niti veta, te su njihove nadležnosti, odnosno nadležnosti koje dijele s državnom  razinom, jasno podijeljene i zaokružene.  
  4. Regionalna vijeća, koja ulaze u sastav federalnih jedinica potvrđuju još više našu  posvećenost ravnomjernom razvoju države. Uloga Regionalnih vijeća je takva da  promoviraju kulturu, ljudska prava, vladavinu prava, te lokalne zajednice. Oni zamjenjuju  kantone, ali zapravo nisu jedinica lokalne samouprave nego posebna tijela federalnih  jedinica čiji je cilj poticati razvoj javnih politika u više polja.  
  5. U našem prijedlogu BiH imamo samo jednog Predsjednika, odnosno Predsjednicu, kojeg  izabire Predstavnički dom PS BiH. Predsjednik/ca ima zanimljivu dvojnu ulogu. S jedne  strane, on je ceremonijalna glava države u skladu s europskom tradicijom, te Glavni  zapovjednik/ca Oružanih snaga BiH. S druge strane, Predsjednik/ca imaju „narodnu“  ulogu, odnosno ulogu zaštite ljudskih prava, principa kulturalne pluralnosti, te  ravnomjernog razvoja. U kapacitetu iste uloge surađuje s Regionalnim vijećima te daje  izvještaje Domu naroda PSBiH.
  6. Vijeće ministara, postaje prava federalna vlada, čija je uloga puno istaknutija i jasnija nego  što je to danas. Uz Vijeće ministara, normirali smo i Vrhovni sud BiH, te smo također  riješili nedoumice oko izbora sudaca u Ustavni sud BiH.

    Iz našeg prijedloga je očito da smo u obzir uzeli sve prethodne prijedloge od Aprilskog paketa do  Radne grupe mladih pravnika, kao i ranije verzije Ustava BiH, a poseban naglasak smo stavili na  presude Evropskog suda za ljudska prava i eliminaciju diskriminacije po svim osnovama. 
    Naš prijedlog nije savršen, ali je odlična polazna točka koja će omogućiti dalji napredak Bosne i  Hercegovine i osigurati funkcionalnost države koje će biti u službi svih svojih građana i građanki.